ROLLERITE VÕISTLUSTINGIMUSED 2012

 

Vaata täpsemat infot EMF Rollerite võistlustingimused 2012:

www.msport.ee/shared/files/Rollerid_2012_üldjuhend.pdf